Jag är medveten om att CMB samlar in och behandlar personuppgifter (kontaktuppgifter, eventuell faktureringsinformation och relaterad information) i syfte att bjuda in till olika aktiviteter samt att publicera deltagarlistor på CMB:s hemsida. CMB kan också inom ramen för behandlingen komma att överföra personuppgifter till sina samarbetspartner.

  Genom att jag anmäler mig till denna aktivitet lämnar jag mitt samtycke till att CMB behandlar mina uppgifter på det sätt som anges ovan. Frågor om CMB:s behandling av uppgifter kan skickas till info@cmb-chalmers.se

 • Namn Organisation
 • Ann Linde Koolman Ale kommun
 • Daniella Petersen Chalmers
 • Yngve Karlsson development partner
 • Anna Nordén Framtiden Byggutveckling AB
 • Eva Wegsjö Sande Göteborgs Hamn AB
 • Morgan Ahlqvist Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret
 • Lena Risfelt Göteborgs Stad, stadsledningskontoret
 • Sigrid Gunnemark Implenia
 • Sebastian Bäckström IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Björn Westling Johanneberg Science Park
 • Christer Fröberg Kjellgren Kaminsky Architecture
 • Cecilia Lundqvist Kretslopp och vatten
 • Annika Sjöstedt Kungsbacka kommun
 • Mats Milsta Liljewall arkitekter ab
 • Annethe Jinstrand Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • Iréne Stewart Claesson Lots Design AB
 • Richard Jörgensen NCC Industry AB/Recycling
 • Josef Habbe NCC Infrastructure
 • Henrik Bergman NCC Sverige AB
 • Ljot Strömseng Norconsult
 • Louise Johansson Park- och naturförvaltningen
 • Mohammed Daebes Peab
 • Hannes Enqvist Serneke Anläggning AB
 • Charlotte Svensson Tengberg Skanska Sverige
 • Astrid Woggart Skanska Sverige AB
 • Dag Magnusson Stadsbyggnadskontoret
 • Anders Blomgren Svevia AB
 • Pär Dryselius Svevia Anläggning
 • Mats Persson Symetri AB
 • Janica Wiklander Tengbom AB
 • Susanne van Raalte Trafikverket
 • Saeid Azmoudeh Trafikverket
 • Patrik Hallberg Västtrafik
 • Christer Johansson Västtrafik AB
 • Ulrika Wallin White arkitekter
 • Pehr-Ola Pahlén WSP
 • Ylva Berner WSP Sverige AB
 • Johan Bergström Wästbygg Gruppen AB
 • Petter Wadmark ÅF
 • Katarina Runeberg ÅF Infrastructure
 • Totalt 40 deltagare

Upphandling för innovation och hållbarhet

Hur kan vi med  upphandling som bas stärka branschens arbete med innovation och hållbarhet? Vi har bjudit in Sveriges främsta forskare på området till ett halvdagsseminarium för att försöka ge svaren.

Dagen kommer att ha ett antal temaområden och kommer att omfatta både presentationer, panelsamtal och diskussioner mellan forskare och publik. Vi tar del av resultat från ProcSIBE, ett nationellt forskningsprojekt som har syfte att, genom ny kunskap, stödja utvecklingen av svensk upphandling inom samhällsbyggandet.

Programpunkter:

 • Detta görs inom ProcSIBE – översikt över pågående forskning
 • Så hanterar kommuner sin byggupphandling – en jämförande studie av roller, organisation och politisk styrning i några större städer
 • Parallella temafördjupningar i workshopformat:
  • Tema 1: Logistiksamordning i stora stadsutvecklingsprojekt – modeller, fördelar och utmaningar
  • Tema 2: Social hållbarhet och upphandling – vad är det och hur gör man?
  • Tema 3: Funktionskrav i vägbyggande – så gör Trafikverket
  • Tema 4: Upphandling och lärande: hur blir vi bättre på att upphandla hållbart och innovativt?
 • Avslutning

Välkomna!

Praktisk information

 • Datum: Tisdag den 10 oktober 2017
 • Tid: Klockan 13:00 till 17:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Chalmers teknikpark, Sven Hultins gata 9 ・Karta
 • Kostnad: Kostnadsfritt