• Namn Organisation
 • Cathrine Gerle Akademiska hus AB
 • Fredrik Jemt Bonava Sverige AB
 • Robert Pemaj Bonava sverige AB
 • Stefan Pettersson ByDemand
 • Kristin Östling CMB
 • Henric Wahlström F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • Edward Berndtsson Framtiden Byggutveckling
 • Christina Nilsson Framtiden Byggutveckling AB
 • Linus Ånevall Framtiden Byggutveckling FS4
 • Susanna Rolstad GR Framtidens Ledare
 • Ann-Katrine Engström GR Framtidens Ledare
 • Simon Trevik Göteborg Stad, Kretslopp o Vatten / FS4
 • Christina Lööf Göteborgs Byggmästareförening
 • Ingemar Bogestad Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • Emma Larsson Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
 • Lina Eriksson Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • Jonathan Granberg Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret
 • Fredrik Kjellgren Kjellgren Kaminsky Architecture
 • Elaf Ahmad Lerums kommun FS4
 • Joakim Rova Lokalförvaltningen
 • Katarina Gertmo Sjödin NCC Building Väst
 • Madelene Abu Izam Partille kommun FS 4
 • Johan Ekberg Peab Anläggning AB
 • Darko Asanovic Peab FS4
 • My Ekrelius Preera
 • Andreas Jaldevik RO-Gruppen AB
 • Johan Oresten Skanska Direkt AB
 • Carina Alehed Skanska Sverige AB
 • Cecilia Pernhage Svevia AB
 • Claus Vemgaard Symetri AB
 • Iris Hultgren Trafikkontoret FS4
 • Lukas Wallmander Trafikkontoret/ Framtidens Samhällsbyggare 4
 • Erik Hallgren Trafikverket
 • Jakob Dankwardt-Lillieström White arkitekter
 • Fredrik Hautau WSP Sverige AB
 • Johan Gustafsson Wästbygg
 • Mattias Klintbäck Wästbygg AB
 • Malin Axelsson Wästbygg AB FS4
 • Elin Andersson Wästbygg Projektutveckling
 • Totalt 39 deltagare

Mellanchefers betydelse för innovation i byggföretag

När svenska byggföretag producerar för fullt ökar behovet av innovation – förnyelse och utveckling av byggprocesser, organisation, HR, teknologi, ICT-verktyg och så vidare – både på bygget och i företagens interna funktioner.

Mellanchefen har en viktig roll som stöd för platsledning och som länk till företagets ledning men hamnar ofta i skymundan.

Christian Koch, forskare på Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, presenterar sin studie av mellanchefens roll i produktionsinnovation. Han kommer att tala om utmaningar och möjligheter och ge rekommendationer om hur företagen bättre kan nyttja den resurs som mellancheferna utgör.

Praktisk information