• Namn Organisation
 • Thomas Jungell AB Tornstaden
 • Kajsa Winnes Akademiska Hus
 • Max Ramström Bonava
 • Mats Björk Bonava
 • Torbjörn Jennerhed Bonava Sverige AB
 • Robert Pemaj Bonava sverige AB
 • Kicki Björklund Bostadsbolaget
 • Kristin Östling CMB
 • Bengt Christensson CMB
 • Kristoffer Hultberg COWI
 • Dick Hedman Dick Hedman AB
 • Linus Ånevall Framtiden Byggutveckling FS4
 • Robert Moldén Front Advokater/GÖTEBORGS JURISTKLUBB
 • Ann-Katrine Engström GR Framtidens Ledare
 • Simon Trevik Göteborg Stad, Kretslopp och Vatten, FS4
 • Lina Eriksson Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • Martin Svahn JM AB
 • Christer Fröberg Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • Johan Broström Liljewall Arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • Saeid Erfan Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Christina Gustafsson Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • Nina Kiani Janson Länsstyrelsen Västra Götalandslön
 • Sanna Isemo Mistra Urban Futures
 • Johan Lejonthun MölnDala Fastighets AB
 • Madelene Abu Izam Partille kommun FS 4
 • Lovisa Strandberg Peab Anläggning (FS4)
 • Darko Asanovic Peab Anläggning AB
 • Henrik Sonesson Riksbyggen
 • Mikael Jansson Robert Dicksons stiftelse
 • Monica Grote Robert Dicksons stiftelse
 • Niklas Grimslätt Skanska Fastigheter Göteborg AB
 • Jonathan Granberg Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • Frida Bard Stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad
 • Petra Sedelius Sveriges Byggindustrier
 • Iris Hultgren Trafikkontoret FS4
 • Lukas Wallmander Trafikkontoret/ Framtidens Samhällsbyggare 4
 • Ulf Gråberg Ulf Gråberg Fastighetsvärderingar AB
 • Mats Enander Vasakronan AB
 • Olof Olausson Veidekke Bostad AB
 • Johanna Jeppsson Västfastigheter, FS4
 • Douglas Torén Västsvenska Handelskammaren
 • Eva Aronsson Wallenstam
 • Mikael Hjorth Wallenstam
 • Malin Axelsson Wästbygg AB FS4
 • Sofia Klingberg ÅF Infrastructure AB
 • Totalt 47 deltagare

Länsstyrelsens roll för ett effektivt  och hållbart samhällsbyggande

Kom och luncha med Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län.

Länsstyrelsen är regeringens regionala myndighet och förlängda arm. Men vad har den för uppdrag egentligen och kan en statlig myndighet vara effektiv? Landshövdingen kommer att ge sin bild av hur Länsstyrelsen arbetar för att bidra till samhällsbyggandet och bostadsförsörjningen. Vi får höra om bredden av arbetsuppgifter och sakområden med särskilt fokus på de områden där myndigheten påverkar samhällsbyggandet.

Den tidiga dialogen med länets alla kommuner är ett exempel på ett arbetssätt, där länsstyrelsen ger råd och besked när det gäller förutsättningarna för planering. Men räcker det för att nå målet om en bostad för alla och en god samhällsutveckling i stort?

Praktisk information

Dokumentation