• Namn Organisation
  • Emma Larsson Göteborgs stad, Fastighetskontoret
  • Lina Eriksson Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
  • Darko Asanovic Peab Anläggning AB
  • Totalt 3 deltagare

Dialogerna som kom av sig

Lisbeth Lindahl, FoU Väst och Inga Malmström, Chalmers, berättar om sitt projekt kring trygghetsbostäder i Nya Lundby.

Mer information presenteras framöver.

Praktisk information