Jag är medveten om att CMB samlar in och behandlar personuppgifter (kontaktuppgifter, eventuell faktureringsinformation och relaterad information) i syfte att bjuda in till olika aktiviteter samt att publicera deltagarlistor på CMB:s hemsida. CMB kan också inom ramen för behandlingen komma att överföra personuppgifter till sina samarbetspartner.

  Genom att jag anmäler mig till denna aktivitet lämnar jag mitt samtycke till att CMB behandlar mina uppgifter på det sätt som anges ovan. Frågor om CMB:s behandling av uppgifter kan skickas till info@cmb-chalmers.se

 • Namn Organisation
 • Åke Eriksson Big Kornet
 • William Westin Chalmers
 • Abdalrahman Alobeissi Chalmers student
 • Anna Kadefors Chalmers/KTH
 • Kristin Östling CMB
 • Leo Lindegård CMB studentråd
 • Nikolina Sekulic CMB studentråd
 • Linus Ånevall Framtiden Byggutveckling FS4
 • Simon Trevik Göteborg Stad, Kretslopp o Vatten / FS4
 • Emma Larsson Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • Lina Eriksson Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • Stefan Hollertz Hollertz & Stenvall AB
 • Christer Fröberg Kjellgren Kaminsky Architecture
 • Elaf Ahmad Lerums kommun FS4
 • Andrea Gajic Lokalförvaltningen Göteborg Stad
 • Sofie Papp NCC
 • Thomas Wettergren NIRAS Sweden AB
 • Lovisa Strandberg Peab Anläggning (FS4)
 • Darko Asanovic Peab Anläggning AB
 • Camilla Godborg Nätterlund Platzer Fastigheter AB
 • Henrik Sonesson Riksbyggen
 • Anders Moberg Symetri AB
 • Iris Hultgren Trafikkontoret FS4
 • Lukas Wallmander Trafikkontoret/ Framtidens Samhällsbyggare 4
 • Johanna Jeppsson Västfastigheter, FS4
 • Gunilla Grahn-Hinnfors Västsvenska Handelskammaren
 • Jakob Dankwardt-Lillieström White arkitekter
 • Daniel Sevo WSP Sverige
 • Malin Axelsson Wästbygg AB FS4
 • Totalt 29 deltagare

Verktyg för hållbar förvaltning

Frukost med eftersnack

Hållbarhetsfrågorna, både inom miljö och ekonomi, blir allt viktigare områden inom förvaltning. Nya EU-regler kräver nya lösningar, men ofta uppstår hinder som gör att nya tekniker och metoder inte blir effektiva. Ett nordiskt forskarteam, med representanter bland annat från Chalmers, har undersökt varför och funnit att det framför allt är verktyg för att säkerställa att slutanvändaren – fastighetsförvaltare och hyresgäster – följer de instruktioner som getts för fastigheten som behöver utvecklas.

Den 4 maj kommer Martine Buser, docent Contruction Management, Chalmers och hennes nordiska kollegor till CMB och berättar om studien och tar pulsen på hur praktiker ser på frågan här i Sverige. Finns det behov av stöd och verktyg – och hur involveras utbildningssidan?

Eftersnack
Efter seminariet bjuder vi även in till en workshop där vi forsätter att diskutera kring några av projektets frågeställningar – och förslag till lösningar.

Praktisk information