Jag är medveten om att CMB samlar in och behandlar personuppgifter (kontaktuppgifter, eventuell faktureringsinformation och relaterad information) i syfte att bjuda in till olika aktiviteter samt att publicera deltagarlistor på CMB:s hemsida. CMB kan också inom ramen för behandlingen komma att överföra personuppgifter till sina samarbetspartner.

    Genom att jag anmäler mig till denna aktivitet lämnar jag mitt samtycke till att CMB behandlar mina uppgifter på det sätt som anges ovan. Frågor om CMB:s behandling av uppgifter kan skickas till info@cmb-chalmers.se

  • Namn Organisation
  • Lina Eriksson Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
  • Totalt 1 deltagare

Hur skapar vi framtidens gymnasieskola?

Uppdrag: Att med focus på hållbar utveckling utforma en ny modern, flexibel skolbyggnad för Lindholmens Tekniska Gymnasium.

Denna morgon berättar KUB arkitekter om sitt vinnande förslag för skolans utformning och om samarbetet med Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad.

Mer info presenteras framöver.

Praktisk information