• Namn Organisation
  • Christer Fröberg Kjellgren Kaminsky Architecture
  • Totalt 1 deltagare

Länsstyrelsens roll för ett effektivt  och hållbart samhällsbyggande

Anders Danielsson, Landshövding, Västra Götalands län besöker oss och ger sin bild av hur Länsstyrelsen arbetar.

Mer information presenteras framöver.

Praktisk information