• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Vad är nyttan med BIM?

CMB:s grupp inom BIM och digitalisering har under året diskuterat vikten av att växla över diskussionen kring BIM från ett teknikperspektiv till ett ökat fokus på nyttorna för den dagliga verksamheten. De har velat lyfta fram goda och konkreta exempel på digitaliseringens bidrag till kostnadsbesparingar, ökade intäkter, påverkan på kvalitet samt inte minst möjligheten att förkorta ledtider liksom nya affärs och organisationsmodeller.

Diskussionerna har mynnat ut i en kortrapport som presentera denna Bygglunch.

– För att få ett riktigt genomslag i samhällsbyggnadssektorn som helhet behöver vi goda exempel som påvisar konkreta nyttor. Det skulle stimulera den stora andelen små och medelstora företag som ingår projekt, i olika roller som underentreprenörer, materialleverantörer, specialistkonsulter mfl, säger Linda Strind som lett arbetet med rapporten.

Praktisk information