Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i marknadsutskottet. Utskottets främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.


Sep 07 2018

Ökad samverkan för hållbar stadsförnyelse

Frukostmöte ⋅ 2018-09-07

Hör Paula Femenias, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik samt Kristina Mjörnell, SP, Adj Professor Lunds Universitet berätta om det forskningsprojekt som följt den pågående förnyelseprocessen av Siriusgatan i Bergsjön som ägs av Familjebostäder.

Information & anmälan

Sep 18 2018

Vad är nyttan med BIM?

Bygglunch ⋅ 2018-09-18

CMB:s grupp inom BIM och digitalisering presenterar den rapport om praktiska och konkreta nyttor med BIM utifrån olika aktörer i samhällsbyggnadssektorn som tagits fram under våren.

Information & anmälan