Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i marknadsutskottet. Utskottets främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.

Feb 28 2018

Möte i Partneringgruppen

Gruppmöte ⋅ 2018-02-28Lägg till i kalender

Välkommen till möte i CMB:s Partneringgrupp.

Information & anmälan

Mar 02 2018

Fem procent byggemenskap, går det?

Frukostmöte ⋅ 2018-03-02Lägg till i kalender

Göteborg har ett mål att anvisa 5 procent av alla bostäder till bo- eller byggemenskaper. Vilka är de största utmaningarna för att få det att bli verkligenhet? Vilka är möjligheterna?

Information & anmälan

Mar 08 2018

Lösenordsskyddat: Möte i Kommunikationsgruppen 8 mars 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-03-08Lägg till i kalender

Vi kommer att vara på CMB, Sven Hultins gata 6,  plan 5, rum 580.

Information & anmälan

Mar 09 2018

Lösenordsskyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 9 mars 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-03-09Lägg till i kalender

Välkommen på utskottsmöte hos AF Gruppen, Theres Svenssons gata 9.

Information & anmälan

Mar 20 2018

Mellanchefers betydelse för innovation i byggföretag

Bygglunch ⋅ 2018-03-20Lägg till i kalender

Christian Koch, Professor vid Chalmers, Construction management berättar om sin studie om entreprenadföretag i tillväxt.

Information & anmälan

Mar 21 2018

Lösenordsskyddad: Möte i CMB:s grupp om effektivitet i produktframtagningen den 21 mars 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-03-21Lägg till i kalender

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos..beslutas vid föregående möte.

Information & anmälan

Mar 23 2018

Lösenordsskyddad: Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen den 23 mars 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-03-23Lägg till i kalender

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos Symetri, Ebbe Lieberathsgatan 18B.

Information & anmälan

Apr 06 2018

CMB frukostseminarium april

Frukostmöte ⋅ 2018-04-06Lägg till i kalender

Ämne ännu ej bestämt.

Information & anmälan

Apr 13 2018

Lösenordsskyddad: Möte i Stads- och regionutvecklingsgruppen den 13 april 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-04-13Lägg till i kalender

Välkommen på gruppmöte, den här gången hos Semrén & Månsson, Polhemsplatsen 5.

Information & anmälan

Apr 17 2018

CMB Bygglunch april

Bygglunch ⋅ 2018-04-17Lägg till i kalender

Ämne ännu ej bestämt.

Information & anmälan