Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i marknadsutskottet. Utskottets främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.

Dec 19 2017

Effektivare planprocess när byggherren gör detaljplanen? FULLBOKAT

Bygglunch ⋅ 2017-12-19Lägg till i kalender

Att en detaljplan är byggherredriven innebär att en stor del av detaljplaneprocessen leds, styrs och genomförs av exploatören. Endast det lagstiftande myndighetsansvaret finns kvar i kommunen.

Information & anmälan

Jan 16 2018

Bygglunch januari 2018

Bygglunch ⋅ 2018-01-16Lägg till i kalender

Bygglunchens ämne presenteras inom kort

Information & anmälan