Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i marknadsutskottet. Utskottets främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.

Okt 23 2017

Lösenordsskyddad: Möte i Forskningsutskottet den 23 oktober 2017

Utskottsmöte ⋅ 2017-10-23Lägg till i kalender

Välkommen på utskottsmöte hos Förvaltnings AB Framtiden, Sven Hultins Plats 2 (Konferensrum Höghuset).

Information & anmälan

Okt 27 2017

Idéseminarium med Framtidens samhällsbyggare 2017

2017-10-27Lägg till i kalender

Hur kan vi förbättra samhällsbyggnadsprocessen? Hur utvecklar och förnyar vi Norra Biskopsgården? Välkommen till ett idéseminarium tillsammans med traineerna från Framtidens samhällsbyggare!

Information & anmälan

Nov 03 2017

Program ännu ej bestämt

Frukostmöte ⋅ 2017-11-03Lägg till i kalender

Mer info inom kort.

Information & anmälan

Nov 10 2017

Lösenordsskyddad: Möte i Utbildningsutskottet den 10 november 2017

Utskottsmöte ⋅ 2017-11-10Lägg till i kalender

Välkommen på utskottsmöte hos… (beslutas vid föregående möte)

Information & anmälan

Nov 22 2017

Strategidagen 2017 Från forskning och innovation till praktisk nytta

Konferens ⋅ 2017-11-22Lägg till i kalender

Årets Strategidag har fokus på hur akademi och näringsliv tillsammans kan  hitta vägar för att göra forskningsresultat och innovationer till affär. Vilka utmaningar finns längs vägen och vilken inspiration kan vi hitta i  andra branscher?

Information & anmälan

Nov 28 2017

Lösenordsskyddad: Möte i CMB:s grupp om effektivitet i produktframtagningen den 28 november 2017

Gruppmöte ⋅ 2017-11-28Lägg till i kalender

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos… (beslutas vid föregående möte)

Information & anmälan

Nov 30 2017

Lösenordsskyddad: Möte i marknadsutskottet den 30 november 2017

Utskottsmöte ⋅ 2017-11-30Lägg till i kalender

Välkommen på utskottsmöte, den här gången är vi på – uppdateras inför mötet

Information & anmälan

Dec 01 2017

Hur utvecklar vi BIM med ett gott ledarskap?

Frukostmöte ⋅ 2017-12-01Lägg till i kalender

Denna morgon arrangeras CMB:s frukostmöte i samarbete med BIM Alliance. Direkt efter seminariet bjuder vi in till ett ”eftersnack” med exempel på projekt inom Smart Built Environment.

Information & anmälan

Dec 07 2017

Lösenordsskyddad: Möte i BIM-Managementgruppen den 7 december 2017

Gruppmöte ⋅ 2017-12-07Lägg till i kalender

Välkommen till gruppmöte, den här gången hos …(beslutas vid föregående möte)

Information & anmälan

Dec 08 2017

Lösenordsskyddad: Möte i Stads- och regionutvecklingsutskottet den 8 december 2017

Utskottsmöte ⋅ 2017-12-08Lägg till i kalender

Välkommen på utskottsmöte, den här gången hos… (beslutas vid föregående möte)

Information & anmälan