Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i marknadsutskottet. Utskottets främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.


Apr 25 2018

Ledarskapsdagen 2018

Konferens ⋅ 2018-04-25

Ledarskapsdagen 2018 sätter fokus på social hållbarhet. Med hjälp av inbjudna experter och inspiratörer belyser vi olika – och förhoppningsvis nya – perspektiv och kopplar dem till ledarskapet i samhällsbyggnadssektorn.

Information & anmälan

Maj 04 2018

Verktyg för hållbar förvaltning, frukost med eftersnack

Frukostmöte ⋅ 2018-05-04

Tekniker och metoder för hållbar förvaltning finns, men ofta är det trots detta svårt att säkerställa att slutanvändaren följer instruktioner för fastigheten. Varför och vad gör vi åt det? Den frågan ställer vi oss tillsammans med Martine Buser, forskare vid Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Efter seminariet bjuder vi även in till ett eftersnack där några av projektets frågeställningar – och förslag till lösningar – diskuteras i en workshop.

Information & anmälan

Maj 15 2018

Dialogerna som kom av sig

Bygglunch ⋅ 2018-05-15

Lisbeth Lindahl, FoU Väst och Inga Malmström, Chalmers, berättar om sitt projekt kring trygghetsbostäder i Nya Lundby.

Information & anmälan

Jun 01 2018

Hur skapar vi framtidens gymnasieskola?

Frukostmöte ⋅ 2018-06-01

Uppdrag: Att med focus på hållbar utveckling utforma en ny modern, flexibel skolbyggnad för Lindholmens Tekniska Gymnasium. Denna morgon berättar KUB arkitekter om sitt vinnande förslag för skolans utformning och om samarbetet med Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad. Mer info inom kort.

Information & anmälan

Jun 19 2018

Länsstyrelsens roll för ett effektivt  och hållbart samhällsbyggande

Bygglunch ⋅ 2018-06-19

Anders Danielsson, Landshövding, Västra Götalands län besöker oss och ger sin bild av hur Länsstyrelsen arbetar.

Information & anmälan

Jun 19 2018

Lösenordsskyddat: Möte i CMB:s styrelse den 19 jun 2018

Styrelsemöte ⋅ 2018-06-19

Välkommen till styrelsemöte i CMB.  Plats samt agenda meddelas i kallelsen två veckor innan mötet.

Information & anmälan

Sep 06 2018

Lösenordsskyddat: Möte i Kommunikationsgruppen 6 september 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-09-06

Plats meddelas i inbjudan två veckor före mötet.

Information & anmälan

Sep 11 2018

Lösenordsskyddat: Möte i CMB:s styrelse den 11 sep 2018

Styrelsemöte ⋅ 2018-09-11

Välkommen till styrelsemöte i CMB.  Plats samt agenda meddelas i kallelsen två veckor innan mötet.

Information & anmälan

Okt 18 2018

Lösenordsskyddat: Möte i Kommunikationsgruppen 18 oktober 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-10-18

Plats meddelas i inbjudan två veckor före mötet.

Information & anmälan

Dec 06 2018

Möte i Kommunikationsgruppen 6 december 2018

Utskottsmöte ⋅ 2018-12-06

Plats meddelas i inbjudan två veckor före mötet.

Information & anmälan