februari
 • CMB välkomnar ÅF

  Publicerad den 16 februari 2018

  Som partner i CMB ska ÅF arbeta för att gemensamt bygga lärande organisationer som fokuserar på verklig kundnytta.
  ”När vi klarar det kan samarbetet mellan beställare, projektör och entreprenör öka. Det leder till att ledtiderna och kostnaderna sjunker och kvaliteten höjs. Med kortare projekterings- och byggtider frigör vi dessutom tid som vi kan mobilisera in i nya projekt.”

  Läs mer
 • CMB rekommenderar: konferens om BIM

  Publicerad den 16 februari 2018

  ”Utblick med BIM Alliance 2018”
  Digitaliseringen förändrar samhället i grunden och har stor betydelse för samhällsbyggandet. På BIM Alliance konferens i Stockholm  den 17 april lyfter man blicken och undersöker hur förändringsarbete kan bedrivas i samband med digitaliseringens effekter. Man tittar även på goda exempel här och nu och blickar framåt mot horisonten.

  Mer info och anmälan
 • RISE-forskare om sociala indikatorer

  Publicerad den 9 februari 2018

  CMB:s frukostmöte den 2 februari gästades av Karl de Fine Licht, forskare vid RISE, som har studerat utbudet av beslutsstöd och även skissat på hur ett idealt verktyg för sociala indikatorer bör fungera.

  Läs mer och se film