oktober
 • Juridiken i en digitaliserad byggbransch

  Publicerad den 18 oktober 2017

  Erik Kjaer, advokat och partner på MAQS advokatbyrå har praktisk erfarenhet av att avtalsreglera byggprojekt där BIM används. I oktober berättade han om sina erfarenheter på CMB:s Bygglunch.

  Referat och presentation
 • Studenter behöver din kunskap

  Publicerad den 17 oktober 2017

  Kontakten mellan studenter och yrkesverksamma är en viktig del i många av Chalmers utbildningar. I kursen ”Kontraktsrelation i byggande” ingår ett projektarbete där studenterna ska intervjua yrkesverksamma för att få beskrivet hur det fungerar i verkligheten. Klicka nedan för att bjuda på din kunskap!

  Jag vill gärna hjälpa till!
 • PBL ändras igen – men ökar det byggandet?

  Publicerad den 16 oktober 2017

  Plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, har sedan den infördes 2011 ändrats 28 gånger. Den 1 juli i år var det åter dags att korrigera reglerna angående fler bygglovfria åtgärder och införandet av planeringsbesked. Chefsjuristen vid stadsbyggnadskontoret, Sven Boberg, redogjorde under CMB:s frukost i oktober för de nya lagändringarna och resonerar kring dess effekter.

  Läs mer