maj
 • Nätverket växer

  Publicerad den 23 maj 2017

  Just nu avslutas rekryteringen till traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare omgång 4. I september påbörjar ytterligare ett knappt 20-tal traineer den spännande resan och blir en del i det växande nätverk av utbildade nyckelpersoner som i samverkan med varandra och omvärlden skapar ökad effektivitet. Det är detta som är själva kärnan i vårt traineeprogram.

  Läs mer
 • Vad förklarar Sveriges bostadsbrist?

  Publicerad den 18 maj 2017

  CMB Bygglunch 16 maj: Under de senaste 20 åren har variationen i den svenska bostadsproduktionen varit betydande. Medan exempelvis Norge under långt tid byggt bostäder i takt med efterfrågan, har den svenska byggtakten påverkats av bland annat politiska prioriteringar och kommunala planmonopol. Resultatet har blivit en bostadsproduktion som inte har gått i takt med efterfrågan.

  Läs mer
 • Månadens forskningsprojekt

  Publicerad den 12 maj 2017

  DIABAHS är ett så kallat följeforskningsprojekt och står för Dialog bygg hållbart för seniorer. Projektet undersöker om samverkan med lokalsamhället är ett sätt för arkitekter/byggherrar att skapa hållbara bostäder för seniorer.

  Läs mer