januari
 • anna_graaf_2016-12-02

  Gör hållbart samhällsbyggande till en god affär

  Publicerad den 11 januari 2017

  Hållbarhetsarbete handlar inte längre bara om krav utan är en positiv drivkraft som innebär stora möjligheter för företagens affärsutveckling. Allt fler företag ser hållbarhet som en strategisk fråga. De företag och ledare som ännu inte har insett detta riskerar snart att hamna på efterkälken.

  Läs mer
 • A young boy dreams of being a construction worker and building things.

  Resultat från Strategidagen 2016 i ny kortrapport

  Publicerad den 20 december 2016

  De omkring 100 idéerna och tankarna som kom fram under årets Strategidag om kompetens-försörjning i samhällsbyggnadssektorn har vi nu sammanställt i en kortrapport. Det omfattande materialet har vi kokat ner till ett drygt 20-tal förslag, riktade till politiker, högskolor och universitet, sektorns företag och organisationer, kommunerna och CMB.

  Läs mer
 • selma_gbglokaler

  ”CMB är mötesplatsen för de stora gemensamma frågorna”

  Publicerad den 18 december 2016

  Sist ut i vår presentation av årets nya huvudmän i CMB är Göteborgslokaler. Magnus Ranch är hållbarhetschef och beskriver företaget som ett kommersiellt fastighetsbolag, helägt av Göteborgs Stad.

  Läs mer